• TÜRKİYEDE İLK KUTU PROFİLDEN KAYNAKLI BİRLİŞİM ÇELİK EVLER
  • info@ironartturkey.com
Yazır Mahallesi Keller Sokak No: 7/2

Olimpos - Kumluca / Antalya

Merkez: 0532 455 2863
Şube: 0537 340 6400

Betopan Nedir ?

Betopan Nedir ?

Betopan’ın üretiminde doğal ve geleneksel inşaat malzemeleri olan ahşap ve çimento ile sağlığa zararsız mineral maddeler kullanılmaktadır.
   
Nem’e direnç
Neme ve suya karşı gösterdiği direnç özelliği ile ıslak hacimlerin ve dış cephelerin ideal malzemesidir.Benzeri levhalarla karşılaştırıldığında kapilaritenin çok daha az olduğu görülür. Bir levhada kapilaritenin fazla olması, suyun özellikle alt kenarlardan iyice içlere doğru işlemesine, sonra da buralarda boyaların dökülmesine neden olacaktır.
18 mm’lik bir betopanın suya daldırıldığında, suyun ancak 3 gün sonra kesitinin ortasını ıslatabildiği saptanmıştır.
Çift bileşenli Poliüretan tutkalla veya parçaları birbirine yapıştırılıp bir kutu oluşturulur ve içine su doldurulursa, su aylarca kutu içinde kalsa bile suyun dışında kalan yüzü kuru kalır, üzerinde herhangi bir değişiklik görülmez.

Suya Dayanım
24 saat su içinde kaldığında, kalınlığındaki artma (şişme) ihmal edilecek düzeydedir (≤%1,5). Bu nedenle nem ile irtibatlı ortamlarda benzer malzemelere göre (MDF, alçı karton levhalar, OSB) kıyas kabul etmeyecek dayanım özellikleri gösterir.

Yangına Tepki (Avrupa Sınıfı) 
TS En 13501-1’e göre yangına tepki
Yanma : B sınıfı
Duman : s1
Yanıp düşen parçacıklar : d0 şeklindedir.

Yangına Tepki (Birleşik Krallık Sınıfı)
İngiltere’de kullanılan Birleşik Krallık (UK) yapı yönetmeliği doküman B2 bölüm 6’ya göre yapılarda istenilen yangın sınıfı
“Class 0” olarak tanımlanmaktadır. Bu yönetmeliğin istemiş olduğu standartlar ele alındığında ürünlerimiz yangın sınıfları
“Class 0”dan daha yüksektir.

Isı İletkenliği
Isı İletkenliği, TS En 12664 ve TSE deney raporuna göre; (10 oC’de)
10 mm için; 0,21 W/mK
18 mm için; 0,21 W/mK

Çarpma ve Darbe Dayanımı
Kullanım alanları aynı olan çimentolu ve alçılı malzemeler içerisinde, içindeki hacimsel oranı % 50 ye erişen ahşap yongalardan dolayı, darbe mukavemeti en yüksek malzemedir.

Makine ile İşlenebilirlik
Lamba, pah, damlalık, zıvana, açılabilir, delinebilir, kesilebilir.

Hafiflik
Hafif bir malzemedir. Ortamın nemine göre Birim Hacim Ağırlığı;
için 1300 +-50 kg/m3

Ses Yalıtımı
TS En 13986 MADDE 5.10’e göre;
Ses geçirgenlik kaybı (R) 1kHz-3kHz aralığında,
10 mm için 29 dB
18 mm için 32 dB
   
Deprem Dayanımı
Betopan ile yapılan içi boş veya çok hafif yalıtım malzemesi dolu duvarlar yapının taşıyıcılarına daha az yük ve moment ilettiği için, yapının depreme dayanıklılığını artırır.

Biyolojik Dayanıklılık
TS En 335-3: 1997’ye göre;
  “Çimentolu yonga levhaların içerisindeki çimentodan dolayı bütün tehlike sınıfları içerisinde ahşap zararlılarından etkilenme riski önemsiz kabul edilebilir.”
 
Çevreden Etkilenme
Yüksek alkalinite (pH11-13) ve yoğunluğu nedeniyle, çevre koşullarından doğan etkilere ve biyolojik atıklara karşı dayanıklıdır. Çok nemli bölgelerde, yer üstünde ve gömülü durumda mantar ve küfe karşı hassasiyet test edilmiştir.
Yer üstündeki levhalarda küf ve mantara rastlanmamış, 8 yıl süre ile yeraltında gömülü kalan levhalarda bazı küflenme izleri belirlenmiştir. Ancak bu bozulma yüzeyde 0,9 mm kalınlıkta kalmaktadır. Açık alanda böceklenme için yapılan testte, levhaların böceklerden etkilenmediği saptanmıştır.

Ortam nemi ve Sıcaklık ile İlgili Hareketler
İçinde nem barındırabilen bütün malzemeler ortamın nemine bağlı olarak hareket eder. Bu hareket ahşapta olduğu gibi prizini almış betonda da mevcuttur. Betopanın yapısına bağlı olarak ahşaptan az, prizini almış çimentodan yüksektir. Yapısı ahşaba göre çok daha homojen olduğu için, hareketinin ne yönde, ne kadar olabileceği kestirilebilir, boya ve tutturma yöntemleriyle mahsurları önlenebilir.
Dışarıdaki uygulamalarda ve içerde çok nemli veya ıslak hacimlerde betopan levhalar, alkaliye dayanıklı bir astar ve bu astarın son katları ile boyanmalıdır. Bu amaçla saf akrilik ve silikon esaslı boya sistemleri tercih edilmelidir. Özellikle üzerinde yürünecek ve aşınmaya maruz kalacak yerlerde, malzeme yüzeyinde kat yapmayan alkaliye dayanıklı ahşap emprenye malzemeler de kullanılabilir. Boyanın etkisi ile doğrusal hareket azalacak fakat yok olmayacaktır. Bu nedenle levhalar doğrusal harekete olanak sağlayacak bir yöntemle tutturulmalıdır. Böylelikle yüzeyde çukurlaşma ve bombeleşme gibi biçimsel hareketler de tamamen önlenmiş olacaktır.